• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

KIYMETLİ TERME İMAM HATİP MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ (TİMMDER) ÜYELERİ! 
Derneğimiz 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.12.2022 Cumartesi gunu saat 13. 30 da Terme Imam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği(TİMMDER) Dernek Merkezinde  yapilacaktir. 
Gündem Aşağıdaki şekildedir. 
1- Açılış yoklama
2- Saygı duruşu ve istiklal marşı
3 - Divan teşekkülü
4-Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması. 
5- Tahmini bütçenin karârâ bağlanması
6-Dernek Tüzüğünün 1.3.10.12. maddelerinde değişiklik yapılması. 
7- Üye aidatlarını belirlenmesi için Yönetim kurulumna yetki verilmesi. 
8-Yönetim kuruluna dernek için hertürlü, taşınır ve taşınmaz, mal alma, satma, kiraya verme, alma, Mevcut lar üzerinde intifada hakkı kurma cins değişikliği vb. yapma hakkı verilmesi. 
9.Yeni Yönetim ve Denetim kurulu üyesi seçimlerinin yapılması. 
10. Dilek ve Temenniler; Kapanış 
Şeklinde icra edilecektir.
Cogunluk saglanmadigi takdirde 17.12.2022 Cumartesi gunu ayni yer ve saatte yapilacaktir. 
Uyelerimize tüm mezun ve mensuplarımıza ilanen duyurulur
.


TIMMDER LOGO.jpgSayın Mezun & Mensubumuz!

Terme İmam Hatip Lisesinin hafızası niteliğindeki büyük bir aşk ve heyecanla, hazırlanan; “1975’ten Günümüze Terme İmam Hatip Lisesi” adlı kitap; Okulumuz Terme İmam Hatip lisesi ihtiyaçları, öğrenci giderleri, ihtiyaç sahibi öğrenci ve üniversite okuyan mezunlarımıza burs kaynağı oluşturmak, siz mezun, mensup ve gönüldaşlarımızın, anılarını tazelemek, özlemlerini gidermek, okulları ve Mezunlar derneği ile bağlarını kuvvetlendirmek gayesiyle, 1001 emek ve gayretle telif edilmiştir.

Yapılan istişareler neticesinde 100 tl olarak fiyatlandırılmasına, okul idaresi dernek merkezi üzerinden satılmasına, bütün mezunların ücretle ve okul yada derneğe gelerek, aidiyet duygularını pekiştirmesine sebebiyet sağlamasına karar kılınmıştır.

Siz mezun, mensup ve gönüldaşlarımızın, anılarını tazelemek, özlem gidermek isteyenlerin istifadesine sunulan bu kitabımızda büyük ve anlamlı sürprizler var.

"Bu kitapta okulumuzun 46 yılını tarihe kayıt düşerek çok zor dönem ve şartlarda din, vatan, millet, insanlık, irfan ve medeniyet yolunda ortaya konan emekleri ve isimsiz kahramanları hayır, dua ve vefayla yâd etmeyi; yarım asra yakın bir sürede yetiştirdiklerimizle yeni nesilleri buluşturup ideal ve ilham vrrmeyi; zengin birikimimizin okulumuza, ilçemize ve bölgemize davamız adına bir katma değer sağlamasını, imam-hatip ruh ve şuurunu diriltmek amaçlanmıştır. Halisane niyet ve gayretlerin Cenab-ı Hak ve imam-hatip mensupları nezdinde anlam bulacağını ümit ediyoruz."

Terme İmam Hatip Mezun ve Mensuplar Derneği(TİMMDER) Bu eseri bize hediye eden Emekli Müdürümüz Yakup Ar başta olmak üzere, Şair Yazar Ahmet Sezgin,  hocamıza, işin mutfağında büyük emeği olan Malik Albayrak kardeşimize, okulumuz idaresinde bu çalışmaya destek ve gayretlerini esirgemeyen, Abdülkadir Öztürk, Mehmet Türkan, Mevlüt Demir, Samet Özdemir, Bayram Günal gibi paydaşlara teşekkürü kendimize vazife addediyoruz.

Ne yapmak istiyoruz.

Vizyon ve Misyonu çerçevesinde;

-İmam hatip okullarımızda eğitim gören öğrencilere, imam hatip mezunu üniversite öğrencilerine ve imam hatip camiasına gönül veren tüm gençlere yönelik faaliyetler yapmak.

- İmam Hatip okullarında eğitimin nitelikli bir biçimde verilir hale gelmesi için projeler oluşturmak ve önermek.

-İmam Hatip Öğrencilerinin düşünen, üreten ve bunu toplum için sergiyebilen kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak.

-Tüm mezun ve mensuplar arasında aidiyeti geliştirmek ve işbirliğini artırmak,

-İlim, kültür ve sanat alanlarında; nitelikli proje ve programları hayata geçirmek,

-Siyasi, politik ideoloji yerine İslami ideolojiyi benimseyen gençliğin, neslin yetişmesine katkı sağlamak,

-Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda adından söz ettiren; Azimli, gayretli, milli ve manevi değerlere bağlı, “Zamanın ihtiyaçlarını algılamış, Kur’an ve Sünnet çizgisinden taviz vermeyen bireylerin yetişmesi hususunda çalışmalar yapmak.

- Mezun, mensup öğrenci, öğretmen ve idareci işbirliği ile geleceğe yön veren nesle gerek lise ve gerekse; Üniversite öğrenimlerinde burs, sağlamak, bilgi ve becerilerini artırıcı kurslar, seminerler düzenleye bilmek,

-TİMMDER’in kurumsal varlığını ve hizmetin devamlığını, fiziksel donanım ve işlevselliğini devam ettirmek.

-Dünün İmam hatip gençliği bugünün anne, babası, İmam Hatibi, öğretmeni, idarecisi, stk yöneticileri olan sizlere, bize düşen, kendi öğrenciliğimizde ihtiyaç duyup ulaşamadığımız, imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi göz önünde bulundurarak, bugünün ve yarının imam hatip gençliğine destek olmaktır. Bu vesile ile bağış, aidat, zekat gibi, infaklarınızdan, Terme İmam Hatip gençliğine de pay ayırmanızı, istirham ediyoruz. Selam ve dua ile……

 

 

İletişim!

Adres :Fenk Mah.Fiskobirlik Cd.No.27-A Terme                                            Ali ALPARSLAN

Tel.Bşk.Ali ALPARSLAN 05336322720                                       Terme İmam Hatip Mezun ve Mensupları

Mail: alialparslan1974@hotmail.com                                                           Derneği(TİMMDER) Başkanı

Web :https://www.timmder.com


TERME İMAM HATİPLİLER BULUŞMASI 2022 (PİLAV GÜNÜ) PROGRAMI 11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ GÜNÜ 15.00- 18.00 ARASI YALI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK TERME ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKUL BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. TÜM MEZUN MENSUP VE GÖNÜLDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR.


Samsun Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 18,6103   18,6438
EURO 19,6004   19,6357
       
Özlü Sözler
Kalbi yaratan Allah, kalbin içinden geçenleri bilmez mi...
Sponsorlarımız
CENNET EHLİNİN ÖZELLİKLERİ

Rabbimiz Allah cc Ayeti Kerimede Yüce Allah;İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar. Buyurmaktadır. Hûd, 11/23  Peygamberimiz Hz Muhammet S:A:V İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçede iman etmiş olmazsınız. (Müslim-Ebu Davud) Buyuruyor.

Yine "Hz. Ömer' (r.a) den rivayet te göre Resûlullah, bir ara olağan üstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini kaldırarak "Allahım! Bize   nimetini arttır, eksiltme; bizi onurlandır, alçaltma; bize ihsan et, mahrum etme; bizi seçkin kıl (düşmanlarımıza karşı) zayıf duruma düşürme; bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl!" diye dua ettikten sonra,  "Şu anda bana on âyet indi; kim bu âyetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir" buyurmuş, Tirmizi, Birr,  IV, 354( Tirmizî, Kitabu Tefsiri'l-Kur'an, 24) ardından müminün suresinin ilk on âyetini okumuştur. Müminûn suresinin ilk on âyetinde   Firdevs cennetine girecek olan müminlerin özellikleri sıralanmaktadır. Yüce Allah bu Ayetlerde  ; 1. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; 2. Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali (huşu) yaşarlar; 3, Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar; 4. Zekâtı verirler; 5. İffetlerini korurlar; 6. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. 7. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar bö'yleleridir. 8. Yine o müminler emanetlerine ve ahidle-rine sadakat gösterirler; 9. Namazlarını titizlikle eda ederler, 10. İşte vâris olacaklar bunlardır; H.Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada onlar ebedî kalacaklardır.Muminün  ,1/1

Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedi olarak kalacakları bir ahiret mekanıdır.  İslam'a göre cennetteki hayat sonsuz olacaktır. Ayrıca cennette olacaklara birçok mükafat verilecektir.
Mümin olarak Allah’ın huzuruna varacaklar için, Allah içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetleri onlara vaat  etmiştir; Allah’ın vaadinin  ise, şüphesiz gerçekleşmesi   kesinlik arz etmektedir.Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: (Resulullah (S.A.V.): "Allah Teala hazretleri: “salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen  nimetler hazırladım. [1] Buhari, Bed’ül- Halk, 8 ,(IV,86)  Diye buyurmaktadır.

Cennet, Allah’ın Kuran’da müminlere bildirdiğinin de ötesinde, hayal dahi edilemeyecek, insanın düşünce sınırlarının çok üzerinde çok çeşitli özellik ve güzelliklere sahiptir. Cennette daha önce hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbinin hatırına getirmediği sayısız nimetler Allah’tan bir karşılık olmak üzere müminlere vaad edilmiştir. Allah’ın vaadi ise gerçektir. Allah Müminleri  cennetle müjdelemiştir. Müminler;  imanları ve salih amellerinin  karşılığında bu müjdeye nail olacaklar dır.  Şüphesiz ki bu müjde, cenneti şiddetle arzulayan bir mümin için tarifsiz bir sevinçtir.

 

Allah’a samimi bir kalple iman edip, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan, Allah’ın ve peygamberimizin bildirdiği tüm emir ve tavsiyelerine titizlikle uyan ve yasaklarından da kaçınan; Kuran ahlakını yaşamak için gayret sarf eden  kimseler cennet ehlidirler.  İnsan daima her şeyin en iyisini, en güzelini ve en mükemmelini ister Dünya hayatında iken insanın en çok arzu ettiği ve peşinden koştuğu halde tam olarak elde edemediği şeylerin tamamı ve onların daha da ötesinde olan nimetlerin Cennette hazır olduğunu mümin bilir ve buna göre hayat sürmeye çalışır.

 

Tirmizînin rivayetinde  Resulullah, "Cennette gurfeler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görünür"  buyurur. Bir bedevi  bunların kimlere ait olduğunu sorunca Peygamberimiz :   "Bunlar, tatlı sözlü olan, oruca devam eden ve herkes uyurken gece namaz kılan kimseler içindir."   buyurdu.

Cennet ehlinin özelliklerini ayet ve hadisler ışığında kısaca izah etmeye çalıştık. Hiç şüphesiz ki Kur'ân ve hadislerde bunların dışında pek çok özellik vardır. Cennet ehli şartlarına uygun imandan sonra Allah ve Peygamberine itaat eden, Kur'ân ve Sünnette yer alan emir ve yasaklara, öğüt ve tavsiyelere uyan insandır. Mümin  ne kadar Kur'ân ve Sünnette uygun hareket edebilirse o nispette Cennet ehli olur. Ne kadar günah işlerse kemal ve takvasından o kadar yitirmiş olur.

 

Her şart ve fırsatta Rabbimizin buyruğuna kulak vermek gerek; Bu vesileyle ayet mealleriyle son vermek uygun olur;”Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.(Nisa, 4/124

 Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun.(Al-i İmran, 3/133Ali ALPARSLAN
Okunma Sayısı: 221


44.192.52.167
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Terme İmam Hatip Mezunlar Derneği

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top